Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2015-02-27 Ändrad datum: 2015-05-05

ÅtgärdsID: 13985
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
slitsränna
Åtgärdsnamn: Asptrappa vid Islandsfallet i Fyrisån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-01-01
Datum, stopp: 2008-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Uppsala kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Upplandsstiftelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Asp
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Mälaren
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 8179
Projektnamn: Fiskväg vid Islandsfallet i Fyrisån
Huvudman: Uppsala kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fri vandringsväg för fisk i Fyrisån.
Startår: 2008
Beskrivning: Konstruktionen är en slitsränna, cirka 40 meter lång och som består av 14 bassänger.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
971Fiskväg vid Islandsfallet fyrisån6638220647963 damm-övrigtHuvudfårahöger2008Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Asptrappa vid Islandsfallet I Fyrisån 6638217647960vattendrag Uppsala
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         4500000 kr0 kr4500000 kr      
2008NV-Kommunala naturvårdsmedelUppsala kommun    4500000     Uppgifterna för finansiering är osäkra och behöver verifieras. Kostnaden beräknades till ca 4,5 miljoner och finansierades till ca hälften från LONA-anslaget och andra hälften av Uppsala kommun,.