Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2015-02-13 Ändrad datum: 2017-03-09

ÅtgärdsID: 12941
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Omlöp vid Storådammen
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2013-01-01
Datum, stopp: 2013-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Tierps kommun
Koordinator: Tierps kommun
Entreprenör:
Organisation
Enskild person
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Tierps kommun
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Id
Vimma
Ål
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 8161
Projektnamn: Fri vandringsväg förbi Karlholmsbruksdammen i Tämnarån.
Huvudman: Tierps kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fria vandringsvägar för vimma, ål, lake, id, havsöring och flodnejonöga förbi det nedersta dämmet i Tämnarån.
Startår: 2010
Beskrivning: Tierps kommun har under 2013-2014 färdigställt ett omlöp runt ett vandringshinder i nedre delen av Tämnarån, nära Karlholm. Omlöpet medger fri vandringsväg för fisk runt dämmet.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
964Omlöp vid Storådammen6711957644632 damm-vattenkraftverkNy fåravänster2013Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Storådammen - Karlholm6711957644632vattendragTÄMNARÅNTierp
Bilder

  TitelKommentar
VisaFöre åtgärd 
Visa  
Visa  
VisaEfter åtgärdFrån intag
VisaEfter åtgärdVid utlopp

Video

Dokument









Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1437000 kr1437000 kr0 kr      
2012HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län    600000      
2012EU-övrigaLänsstyrelsen i Uppsala län    500000      
2010HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län    180000      
2011HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län    80000      
2011Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Uppsala län    77000