Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län
Inmatad datum: 2004-09-30 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1277
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
vegetationsrensning
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Biotopvård Stora Uringe
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2002-08-01
Datum, stopp: 2002-11-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Åtgärdande av vandringshinder vid bäverdammar.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt
Koordinator: Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 2
Biotopvårdad areal (m2):
Biotopvårdad längd (m):
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 980
Projektnamn: Fiskevård/Kagghamraån
Huvudman: Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 1998
Beskrivning: Biotopvårdande åtgärder samt åtgärdande av vandringshinder vid bäverdamm (Stora Uringe).
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Stora Uringe6556653663185vattendrag Botkyrka
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         36672 kr36672 kr0 kr      
2002Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Stockholms län55 % statsbidrag162358111-2001 20000Fiskeriverket     
2002Ej statligtSportfiskarnas Stockholmsdistrikt45 % övriga finansiärer162358811-2001 16672