Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2004-09-14 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 1040
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård ARROJOKI
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2000-01-01
Datum, stopp: 2004-02-03
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Fiskeriverket Utredningskontoret Luleå
Koordinator: Fiskeriverket
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: uppgift saknas
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
endast enskilda fiskerättsägare
FF-upplåtet fritidsfiske
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 18000
Biotopvårdad längd (m): 18000
Smoltproduktion – öring (st): 2900
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 1217
Projektnamn: Restaurering av flottledspåverkade vattendrag
Huvudman: Fiskeriverket Utredningskontoret Luleå
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2000
Beskrivning: Återställa rensade vattendrag gennom att återutlägga sten o block samt öppna sidogrenar för att förbättra biotoperna för stömfiskarter o andra organiska organismer
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
ARROJOKI7431886788767vattendrag Gällivare
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr